Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» αφορούν σπουδές για μετεκπαίδευση / έρευνα στο εξωτερικό σε αντικείμενα που άπτονται του Επιστημονικού Τομέα της Ψυχιατρικής.

 

Ακαδ. έτος 2022-2023 Επαναπροκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Ακαδ. έτος 2022-2023- Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

 

{slider 2015 – Πρόγραμμα πέντε (5) υποτροφιών εξωτερικού στον τομέα της «Ψυχιατρικής», με επιλογή, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»|icon|active|blue}

Προκήρυξη

Αίτηση

Πίνακες επιλεξιμότητας αιτήσεων Κληροδοτήματος «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ».

Αναθεωρημένοι Πίνακες επιλεξιμότητας αιτήσεων Κληροδοτήματος «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Πίνακας επιλογής υποψηφίων υποτρόφων του Κληροδοτήματος “ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ”

{/sliders}

{slider 2013 – Επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»|icon|closed|blue}

Προκήρυξη

Αίτηση

Πίνακας Ελέγχου Αιτήσεων

Αποτελέσματα

{/sliders}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο