Υποτροφίες για Διδακτορική Διατριβή-Μεταδιδακτορική Ερευνα ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ

Διδακτορική Διατριβή / Μεταδιδακτορική Ερευνα για ξένους υπηκόους από:

  • Κράτη της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (Μη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
  • Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Ωκεανία. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε χρόνο μετά από επιλογή, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του φακέλου των υποψηφίων και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς των επιστημών.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 1 έως 3 έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου.

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο