Η Κυβέρνηση του Ισραήλ προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές. Προσφέρονται δύο διαφορετικού τύπου υποτροφίες:
1. Θερινά Μαθήματα Γλώσσα (Ulpan)
2. Ένα ακαδημαϊκό έτος για σπουδές ή έρευνα
Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, εκτυπώστε τις αιτήσεις, βρείτε εδώ τις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίεςεδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο