06-05-2021/ Συμμετοχή του ΙΚΥ στο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικής 2021 της ACA

ACA.png

 

Στις 6 Μαΐου 2021 διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Academic Cooperation Association (ACA) Συνέδριο Στρατηγικής 2021 με θέμα «Στρατηγικές προοπτικές για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη μετά Covid-19 περίοδο» στο οποίο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με εκπροσώπους του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, Καθηγητή Μιχαήλ Κουτσιλιέρη και το Μέλος του Δ.Σ. Δρ. Λάουρα-Μαρία Αλιπράντη, συμμετείχε ενεργά και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανταλλαγή εθνικών εμπειριών. Σημειώνεται ότι το ΙΚΥ είναι ιδρυτικό Μέλος της ACA και από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς-μέλη προάγουν τη διεθνοποίηση στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, στο πλαίσιο της ομιλίας του, εστίασε στο θέμα «Μελλοντικές κατευθύνσεις για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης» έχοντας το ρόλο του συντονιστή της συγκεκριμένης ενότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην επίδειξη προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και στη διεύρυνση των ευκαιριών και την ενίσχυση της υποστήριξης των φοιτητών/τριων και του ακαδημαϊκού προσωπικού με γνώμονα την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και κατ’ επέκταση τη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας.
Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στον επικεφαλής του ΙΚΥ να παρουσιάσει τα ανανεωμένα προγράμματα υποτροφιών, τις νέες δράσεις που υλοποιούνται όπως οι Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία 2021-2022 και την έναρξη του προγράμματος Erasmus+ για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://aca-secretariat.be/

Μετάβαση στο περιεχόμενο