06-07-2023 / Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 Γαλλία ακαδ. έτους 2023-2024

1111

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 στην Γαλλία (Α.Δ.Α.: ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ), αποφασίζει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων, μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής του, ήτοι έως την Πέμπτη 13/07/2023, ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση exoterikou@iky.gr

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο