07-07-2022/Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

ELG.png

 Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία 1 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), αποφασίζει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (Δείτε εδώ).

Τυχόν ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, ασκούνται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bourses.master2@ifg.gr

                                                    

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

 Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο