08.09.2021/ Ημερίδα ACA με θέμα «Towards comprehensive mobility approaches: marrying the inclusion, sustainability and the digital agendas».

ΕΙΚ.png

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Towards comprehensive mobility approaches: marrying the inclusion, sustainability and the digital agendas» που διοργάνωσε ο οργανισμός Academic Cooperation Association (ACA) σε συνεργασία με φορείς-μέλη του.
Αντικείμενο της ημερίδας ήταν οι νέες προτεραιότητες σε επίπεδο πολιτικής για το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και οι προκλήσεις που δημιουργεί για την κινητικότητα των φοιτητών η ταυτόχρονη απαίτηση για συμπερίληψη, βιωσιμότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Κατόπιν πρόσκλησης από το Ι.Κ.Υ, που είναι μέλος του ACA, την ημερίδα παρακολούθησαν και εκπρόσωποι από ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι εισηγητές τόνισαν τη σημασία της διεθνοποίησης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και σημείωσαν την προσπάθεια που καταβάλλουν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να εναρμονίσουν τις δραστηριότητές τους, κυρίως την κινητικότητα των φοιτητών, με τις στρατηγικές προτεραιότητες για συμπερίληψη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Οι εισηγήσεις ανέδειξαν το συμπληρωματικό χαρακτήρα αλλά και τις αντικρουόμενες απαιτήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι εν λόγω προτεραιότητες και προσέφεραν παραδείγματα συνδυαστικών προσεγγίσεων που ήδη εφαρμόζονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα συμφώνησαν ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων, ο διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων για την αποτίμηση του αντικτύπου της κινητικότητας σε όλες τις προσφερόμενες μορφές της είναι, μεταξύ άλλων, θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση το επόμενο διάστημα.
Η ηχογράφηση της πρώτης ενότητας από τις εργασίες της ημερίδας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.youtube.com/watch?v=fIBbgw0HMU0. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την εισήγηση του προέδρου της ACA και τις εργασίες της πρώτης στρογγυλής τράπεζας με θέμα : “Why and how to marry the inclusion, sustainability and digital agendas in and through mobility? “.

Μετάβαση στο περιεχόμενο