1/3/2019 |Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων – Αιτιολογία απόρριψης_ΕΚΟ 2017/18

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων με την αιτιολογία μη επιλεξιμότητας αυτών, κατά σειρά Αριθμού Πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες – Β’ Κύκλος».
Υπενθυμίζουμε ότι, σε συνέχεια της από 25/2/2019 ανακοίνωσης του ΙΚΥ, ενστάσεις κατά των Πινάκων αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος, δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου έως και την Τρίτη 5/3/2019. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) υποβάλλονται στο ΙΚΥ, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Υπόψη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

 

                                                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο