10/3/2021| Ανακοίνωση νέας προθεσμίας έναρξης υποτροφίας επιλεγέντων υποψηφίων, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες έναρξης της υποτροφίας ΙΚΥ-ΕΚΟ 2018/19

iky22562021

 

Ανακοίνωση προθεσμίας επιλεγέντων υποψηφίων- εν δυνάμει υποτρόφων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης και καταβολής υποτροφίας, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018-19».

 Σε εφαρμογή της απόφασης της 5ης/ 04.03.2021 του Δ. Σ. του ΙΚΥ, καλούνται  οι περιλαμβανόμενοι στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες, εν δυνάμει υπότροφοι οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες έναρξης και καταβολής της υποτροφίας που τους έχουν αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην αίτησή τους, εάν αποδέχονται την υποτροφία και πληρούν τις προϋποθέσεις του τελικού παραδοτέου,  να προβούν, αυστηρά έως την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου, διαβάζοντας προσεκτικά και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

  • Πίνακας εκ 57 επιλεγέντων υποψηφίων – εν δυνάμει υποτρόφων-, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού και στην σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα καλούνται, αυστηρά έως 22/3/2021, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου , σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο email που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Πίνακας εκ 67 επιλεγέντων υποψηφίων – εν δυνάμει υποτρόφων-, οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει στο ΙΚΥ την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση ΙΚΥ-Υποτρόφου συνοδευόμενη από το τελικό παραδοτέο. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα καλούνται, αυστηρά έως 22/3/2021, να αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία Courier, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση ΙΚΥ-Υποτρόφου συνοδευόμενη από το τελικό παραδοτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο email που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επικείμενη ολοκλήρωση της πράξης, δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση της υποτροφίας και οι περιλαμβανόμενοι στους ανωτέρω πίνακες υποψήφιοι-εν δυνάμει υπότροφοι, χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα διαγραφούν από τον Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων.

Οι περιλαμβανόμενοι στους ανωτέρω πίνακες επιλεγέντες υποψήφιοι οι οποίοι -για οιονδήποτε λόγο-   αδυνατούν να λάβουν ηλεκτρονική αλληλογραφία στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, παρακαλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα αλλαγής του email επικοινωνίας μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/, στο οποίο θα επισυνάπτεται αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου.\

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο