10-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό με στόχο την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας. Το Πρόγραμμα επιχορηγεί τη μετάβαση στο εξωτερικό των μελών ΔΕΠ που θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και αξιολόγησης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/07/2022 και ώρα 14.00
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στην οικεία Προκήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο