11-2-2022 |Ανακοίνωση Οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με πόρους της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council.    
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
    
11-2-2022 Ανακοίνωση Οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 1-2-2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνοβρετανικής συνεργασίας (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΤΛΗ-Ρ6Ω), αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).  

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                         Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                               Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο