11-7-2019/ Πίνακας επιλεγέντων κληροδoτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό.

O πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου υποψηφιότητας, το συνολικό αριθμό μορίων και τα στοιχεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, μόνον για τους υποψηφίους που επελέγησαν. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονική επιστολή με τη μοριοδότηση τους.  

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως τις 22/7/2019.

                                                                                                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ,

                                                                                                                                                                                                                                                            Κυριάκος Αθανασίου,
                                                                                                                                                                                                                                                            ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο