12/12/2018 – Σε ζωντανή μετάδοση, η παρουσίαση του νέου τετραετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονών Γλωσσών

Σε ζωντανή μετάδοση, η παρουσίαση του νέου τετραετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονών Γλωσσών (ECML) με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”, 12/12/2018, 9:00 π.μ. – 10:20 π.μ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για την γλωσσική εκπαίδευση των κρατών-μελών του, προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το έργο του τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ζωντανή μετάδοση, την παρουσίαση του νέου τετραετούς του προγράμματος, με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”. Το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ενδιαφερόμενοι σε ζωντανή μετάδοση, στις 12 Δεκεμβρίου 2018, από τις 9.00 π.μ. – 10.30 π.μ. (τοπική ώρα), μέσω του συνδέσμου: www.ecml.at/livestream.

Το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο