12/8/2019 – Τελικοί Πίνακες Επιλεξιμότητας αιτήσεων Νικ. Δ. Χρυσοβέργης

dfhdfjklrtyhjdtdujh.jpg

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτους 2019-2020, κατόπιν ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Ειδικότερα, οι πίνακες περιλαμβάνουν υποψηφίους που α) πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και β) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δεν δικαιούνται να  συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

                                                                                       

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

              Κυριάκος Αθανασίου

                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο