13-07-2023/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

17871

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ακαδ. έτους 2023-2024 για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι ανωτέρω Προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχουν αναρτηθεί εδώ, ταξινομημένοι, βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.

Ενστάσεις κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

   

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                           

Μετάβαση στο περιεχόμενο