14-09-2022/ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη» ακαδ. έτους 2022-2023

14.9.png

 

Ανακοινώνεται πίνακας επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης».

Ο πίνακας για τις τρεις προκηρυγμένες ειδικεύσεις έχει αναρτηθεί εδώ με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά κατάταξης.

Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων και αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία)

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346 και 2103726395.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο