14-6-2019 |Ενημέρωση για τις πληρωμές των υποτροφιών ΕΚΟ 2017/18

Σε συνέχεια των από 24/5/2019 και 6/6/2019 ανακοινώσεων του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΚΥ αναφορικά με την καταβολή των τροφείων στους πρώτους ωφελούμενους της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες – Β’ Κύκλος», αλλά και της καθημερινής τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

α) Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί τα τροφεία σε 1.508 υποτρόφους του εν λόγω Προγράμματος και συνεχίζεται η διαδικασία καταβολής της υποτροφίας στους εναπομείναντες δικαιούχους.

β) Έως τις 28 Ιουνίου 2019 αναμένεται η ανακοίνωση των Συμπληρωματικών Πινάκων Επιλεγέντων και Απορριφθέντων υποψήφιων οι οποίοι είχαν υποβάλει ένσταση στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.

γ) Από τους ελέγχους του ΙΚΥ διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός αριθμός από τους 2.500 αρχικούς επιλεγέντες, δεν έχει καταθέσει τα προβλεπόμενα παραδοτέα, είτε γιατί οι Γραμματείες των Τμημάτων καθυστερούν (π.χ. ανωτατοποίηση Τ.Ε.Ι., συγχώνευση Τμημάτων και άλλοι λόγοι), είτε γιατί η ηλεκτρονική διεύθυνση των υποψήφιων είναι ανενεργή ή εσφαλμένα δηλωμένη κοκ. Το ΙΚΥ σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί τυπολατρικά και γραφειοκρατικά. Επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο που έχει πιθανό πρόβλημα και προσπαθεί να βρει την  καλύτερη δυνατή λύση.  Σε καμία περίπτωση δεν παρακάμπτει κάποιον δικαιούχο χωρίς ενημέρωση.

Συνοψίζοντας:

  • Οι λίγοι υποψήφιοι, που έχουν καταθέσει τα παραδοτέα αλλά δεν έχουν λάβει σχετικό email για το απογραφικό δελτίο εξόδου, θα το λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα ακολουθήσει η πληρωμή τους.
  • Οι υποψήφιοι των οποίων η ένσταση τους δικαιώθηκε, σύμφωνα με τον από 17/5/2019 Πίνακα Συμπληρωματικών Επιλεγέντων, λαμβάνουν σταδιακά θετική απάντηση για να καταθέσουν παραδοτέα και το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η πληρωμή τους.
  • Όσοι από τους αρχικούς 2.500 δικαιούχους δεν έχουν καταθέσει παραδοτέα, θα ενημερωθούν ξανά για τη διαδικασία έναρξης της υποτροφίας τους.

Λόγω εξαιρετικά μεγάλου φόρτου εργασίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προτιμούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους.

 Επισημαίνουμε και πάλι ότι, το Πρόγραμμα ΕΚΟ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», είναι μια μεγάλη επιτυχία και καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΚΥ, αλλά έχει αυστηρούς κανόνες, προϋποθέσεις και υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους από εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν την υποτροφία σε όλους τους ενδιαφερόμενους που το δικαιούνται.

Σε λίγες ημέρες θα προκηρυχθεί ο νέος κύκλος του Προγράμματος ΕΚΟ για το ακαδ. έτος 2018-19. Να παρακολουθείτε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις ανακοινώσεις του Ιδρύματος στην επίσημη ιστοσελίδα του www.iky.gr.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

                      Κυριάκος Αθανασίου

                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο