14/8/2019 – 2ος Πίνακας απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων ΕΚΟ – Β’κύκλος

kojsfjihjsijfijpo.jpg

Ανακοινώνεται ο 2ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», λόγω του ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικείας Πρόσκλησης αναφορικά με την κατάθεση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.

               

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

              Κυριάκος Αθανασίου

                Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο