14/9/2022 Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης υποτροφιών κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

ΖΑΟΥΣΗ.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας,  καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΖΑΟΥΣΗ.png

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/10/2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται:
α) για τους υποψήφιους διδακτορικής έρευνας εδώ και
β) για τους υποψήφιους μεταδιδακτορικής έρευνας εδώ

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο