16-12-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ.png

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Οι ανωτέρω Προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων, έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι, βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας και βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.

Ενστάσεις κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
                                                  

Μετάβαση στο περιεχόμενο