16-12-2022 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

MAMA.png

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας)
ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2023-2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2023

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας (European University Institute, https://www.eui.eu/en/home), στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2023 και, εν συνεχεία, υποβολή σε έντυπη μορφή, στο Ι.Κ.Υ., με καταληκτική ημερομηνία την 10η Φεβρουαρίου 2023, αντιγράφου της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, ως αυτά ορίζονται στη σχετική συνημμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024.

Εκτενέστερη πληροφόρηση παρέχεται στον σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ    

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης      

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
                                                                                                                                         

Μετάβαση στο περιεχόμενο