17/6/2021 Αναρτήθηκαν οι πίνακες μη επιλεξίμων αιτήσεων για τις Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, με καταληκτική ημερομηνία 13 Ιουνίου 2021, ώρα Ελλάδος 23:00, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας»  για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία επιπέδου Μ2, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΩΝ546ΜΤΛΗ-130), αποφασίζει την ανάρτηση του πίνακα «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων». Δείτε το συννημένο αρχείο.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του πίνακα «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την Πέμπτη 24-06-2021, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: exoterikou@iky.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο