19-07-2023/ Ανακοίνωση Πίνακα Αποτελεσμάτων Προγράμματος Υποτροφιών Κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

18020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», ο οποίος έχει αναρτηθεί εδώ με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα και αποστέλλεται αποκλειστικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 210-3726346 και 210-3726395. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

  

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο