19-11-2021 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

eik.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

(απόφαση της 33ης/18-11-2021 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Ανακοινώνονται, στον ιστοχώρο του ΙΚΥ (https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3755-13-10-2021-anakoinosi-sto-plaisio-tis-yp-ar-7111-06-07-2021-ada-ps21246mtli-tf0-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-synapsi-symvaseon-misthosis-ergou-sto-plaisio-tou-evropaikoy-programmatos-erasmus), οι εξής συνημμένοι πίνακες:
α) Τελικός Πίνακας Αναδόχων,
β) Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων Υποψηφίων και
γ) Οριστικοί Πίνακες Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων – Απορριφθεισών αιτήσεων,
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+
Οι περιλαμβανόμενοι στον Τελικό Πίνακα Αναδόχων, καλούνται να παρουσιαστούν, την Δευτέρα 22/11/2021 ώρα 10.00, στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, 1ος όροφος), για την σύναψη της σχετική σύμβασης και την έναρξη εργασίας.

Λεωνίδας Παπαστεργίου

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο