2-4-2019/ Ανακοίνωση για την καταβολή τροφείων σε υποψήφιους διδάκτορες

Κατόπιν πλήθους τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε από υποτρόφους της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού  μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής» αναφορικά με την καταβολή των τροφείων τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Οι καθυστερήσεις που πραγματοποιούνται οφείλονται σε διαδικαστικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη συλλογή και αποστολή Απογραφικών Δελτίων Εισόδου των νέων υποτρόφων, καθώς ένας αριθμός αυτών δεν έχει υποβάλει Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση της πληρωμής για το σύνολο των υποτροφιών, σύμφωνα με τις επιταγές του ΕΣΠΑ 2014/2020.

Μεγάλο μέρος της διοικητικής και τεχνικής διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί, ενώ αρμόδια στελέχη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Εσωτερικού θα επικοινωνήσουν (με ηλεκτρονικό μήνυμα) με όσους υποτρόφους εμφανίζουν ακόμα εκκρεμότητα/τεχνικό πρόβλημα στο απογραφικό δελτίο τους.

Μόλις καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αποστολής όλων των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου, το ΙΚΥ θα καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα τροφεία στους υποτρόφους, καθώς τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και είναι στη διάθεσή μας.

Λυπούμαστε πολύ για την καθυστέρηση, αναγνωρίζοντας ότι η υποτροφία, που έχετε λάβει με την αξία σας, είναι σημαντική για τη διαβίωση σας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής σας διατριβής.

                                                                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 
                                                                                                                                                                                                                        Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

a83c9f9d6dfe3ae229ed95414bafbff3_L.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο