20-06-2023 / Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων Προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας, ακαδ. έτους 2023-2024

 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων
Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 στην Γαλλία (Α.Δ.Α.: ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ), αποφασίζει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).
Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  ημερομηνία ανάρτησής του, ήτοι έως την Παρασκευή 23/06/2023, ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση exoterikou@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο