20-07-2021 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

20.png

 

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία
«Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2021

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1.      Ιστορίας και Πολιτισμού
2.      Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3.      Νομικών Επιστημών
4.      Οικονομικών Επιστημών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2021 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον υπερσύνδεσμο
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants
και, εν συνεχεία, να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά πλην των συστατικών επιστολών) έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο