20/09/2021 |Ενημέρωση για την επικείμενη Πρόσκληση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-ΕΚΟ ακαδ. έτους 2019-2020

eik.png

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-ακαδ. έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», επίκειται, τις προσεχείς εβδομάδες, η ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να αναρτηθεί η σχετική Πρόσκληση και να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά θα δοθεί στους υποψήφιους εύλογο χρονικό διάστημα για την κατάθεσή τους.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις «Ανακοινώσεις» αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

                                                                                                                                        Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                         Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

logo2014-2020_iky.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο