20-09-2021 |Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Υποτροφίας Κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» 2018/19

8993.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» ακαδ. έτους 2018-2019, κατόπιν εγκρίσεως από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ένστασης κατά του πίνακα αποτελεσμάτων (Συν. 18η/24.09.2020)  ανακοινώνεται ο τελικός Πίνακας αποτελεσμάτων (Επιτυχόντα, Επιλαχόντων και Υποψηφιοτήτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής) (Συν. 5η/04.03.2021 και 26η/09.09.2021) για τη χορήγηση μίας (1) προπτυχιακής υποτροφίας στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο