20-10-2020 Αποτελέσματα Υποτροφίας Κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» 2018/19

fgdfyuhdbdatw.jpg

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» ακαδ. έτους 2018-2019, ανακοινώνονται, κατόπιν εγκρίσεως  από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν.18η/24-9-2020): α) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (επιτυχών, επιλαχόντες υποψήφιοι) και β) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, παραθέτοντας τους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού από την εν λόγω  διαδικασία.

Oι πίνακες υποψηφιοτήτων, που πληρούσαν/ δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου υποψηφιότητας.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως και την  30/10/2020.        

 

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

                                                                                                                                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                                            Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο