21-3-2022| Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της επιλεξιμότητας  των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας IKYDA 2022, αποφασίζει την ανάρτηση των «προσωρινών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων».

Δείτε εδώ

Τυχόν ενστάσεις ασκούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή τους, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου foreigners@iky.gr.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο