21-6-2019/ Πίνακας επιλεξιμότητας αιτήσεων «Λ. Νικολαΐδης

Αναρτήθηκε ο πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

   

                                                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                         Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                    Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο