22-07-2022/Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

EIK.png

 

   Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της από 15-07-2022 δημοσίευσης τού προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων   (δείτε εδώ).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο