22-2-2022/Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”

protok.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας  καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

Επίπεδο                                              Θέσεις      Έναρξη σπουδών/έρευνας                        Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ                                 Δύο (2)    01.09.2022                                                   24 διαδοχικοί μήνες
Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας         Δύο (2)    01.09.2022                                                   36 διαδοχικοί μήνες
Μεταδιδακτορική Έρευνα                  Δύο (2)    01.09.2022 έως 30-11-2022                         24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.
 (για σπουδές μάστερ link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako-gr/klirodotimata/eis-mnimin-marias-zaoysi
 για διδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/klirodotimata/klirodotimata-zaousi
 για μεταδιδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/klirodotimata2/klirodotimata-zaousi )
Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                     Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο