23-2-2023| Ανακοίνωση πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων του Προγράμματος Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει την ανάρτηση των  πινάκων των επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων του Προγράμματος Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό  (πατήστε εδώ).

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο