24-3-2022| Ανακοινοποίηση στο ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή του ΙΚΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του  Γενικού Διευθυντή στο Ι.Κ.Υ.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εξέδωσε την αρ. 6352/24-03-2022 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του  Γενικού Διευθυντή στο Ι.Κ.Υ. και  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022.
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. Επίσης, συνημμένα θα βρείτε σχετικό έντυπο αίτησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο