24-4-2019/ Διδακτορικές Υποτροφίες από τα έσοδα Κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) θέσεων υποτροφιών, με διαγωνισμό, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3268-didaktorikes-ypotrofies-apo-ta-esoda-tou-klirodotimatos-fani-sarigianni-akad-etos-2019-20

                                              

                                           
                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                          Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                    Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

                                                             

Μετάβαση στο περιεχόμενο