24-4-2019/ Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από τα έσοδα Κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας, το έτος 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η  Ιουνίου 2019.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3265-metaptyxiakes-ypotrofies-apo-ta-esoda-tou-klirodotimatos-eis-mnimin-marias-zaoysi-etos-2019

                                               

                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                             Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                      Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο