25/6/2019 – Υποτροφίες και Πρόγραμμα Erasmus+ στο επίκεντρο του απολογισμού έργου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

apologismos6sm.jpg

Σύμφωνα με το δημόσιο απολογισμό έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που έγινε την Τρίτη  25 Ιουνίου σε εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, το ΙΚΥ από το 2016 έως σήμερα αξιοποίησε κονδύλια ύψους 104 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση υποτροφιών στην Ελλάδα (προπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας).Το ποσό αυτό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 26 εκατ. ευρώ ετησίως στα οποία προστίθενται και τα 3 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), χορηγεί ετησίως 3.700 υποτροφίες. Οι υπότροφοι – προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν επί 9 μήνες 380 ευρώ μηνιαίως για σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και 200 ευρώ μηνιαίως οι φοιτητές που φοιτούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου και η έναρξη του Γ’ Κύκλου.

Ως δράση αντιστροφής του brain drain, το ΙΚΥ χορήγησε υποτροφίες σε 422 υποψήφιους διδάκτορες και 285 μεταδιδάκτορες το 2017 ενισχύοντας το ερευνητικό έργο τους και δίνοντας κίνητρα παραμονής στη χώρα. Το 2018 χορηγήθηκαν 700 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 601 υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές 4.000 φοιτητές για πρακτική άσκηση 2.600 φοιτητές και 2.000 καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και διδασκαλία. Επίσης, εγκρίθηκε για το 2019 η κινητικότητα για επιμόρφωση 900 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, 600 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και 3.000 μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ, κ. Κυριάκος Αθανασίου, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέφερε ότι το ΙΚΥ είναι ένας πολύτιμος και αναντικατάστατος πυλώνας εφαρμογής πολιτικής για την Παιδεία και την Έρευνα. Χαρακτηριστικά είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Παιδείας  «Εμάς  στο ΙΚΥ, μας ανατροφοδοτεί  ένα βασικό πλεονέκτημα: η δουλειά μας φαίνεται, είναι μετρήσιμη και έχει άμεσο αντίκτυπο στην Κοινωνία. Και επειδή είμαστε ο φορέας άμεσης υλοποίησης  δημιουργείται ίσως η λαθεμένη εικόνα στην κοινωνία πως όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε μας.

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: όλο αυτό το εγχείρημα των χορηγήσεων και των υποτροφιών, συναποτελείται από τρία αλληλένδετα μεταξύ τους στοιχεία: Α. Η ανεύρεση πόρων. Β. Η πολιτική των χορηγήσεων και Γ. Η υλοποίηση. Από τις τρεις αυτές συνιστώσες, οι δύο πρώτες είναι σχεδόν αποκλειστικά δικό σας έργο και επίτευγμα και της Κυβέρνησης που εκπροσωπείτε. 

Παράλληλα, εγκαινιάσατε μια πολιτική ενίσχυσης της πραγματικής Αριστείας. Έχετε και έχουμε στραφεί στην πλαισίωση των ελληνικών Πανεπιστημίων με έμψυχο ερευνητικό δυναμικό. Είναι γνωστό πως το κύριο κουπί της έρευνας το τραβάνε οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταδιδάκτορες. Η πολιτική σας σε σχέση με τις υποτροφίες που ακουμπά άμεσα το ΙΚΥ εμπεριέχει και άλλα δύο τουλάχιστον ποιοτικά στοιχεία, που θα πρέπει να τα τονίσουμε. Το πρώτο είναι η πολιτική παραμονής του καλύτερου και πιο εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Χώρα. Το δεύτερο, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ελληνικών ΑΕΙ. Θυμίζω πως οι περισσότερες υποτροφίες που δόθηκαν είναι για εκπόνηση έρευνας σε ελληνικά ΑΕΙ».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ επίσης ανέδειξε το πρόγραμμα της σύνδεσης των πτυχιούχων με την αγορά εργασίας, το οποίο διενεργείται με επιστημονικό Διευθυντή τον Αντιπρόεδρο του ΙΚΥ, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Φραγκίσκο Κολίση, με εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και που αποτυπώθηκαν σε ειδική έκδοση. Αξίζει να τονισθεί πως για πρώτη φορά δημιουργήθηκε Σύλλογος Υποτρόφων του ΙΚΥ, ο οποίος ανέλαβε και τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας, και ως μια πράξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς το ΙΚΥ.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου τόνισε ότι «Η μεγάλη επιτυχία του ΙΚΥ είναι ότι δεν είναι δέσμιο της ιστορίας του» χαρακτηρίζοντας ως άλμα τα αποτελέσματα του έργου του φορέα. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ο Υπουργός συμπλήρωσε ότι «Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εργαζομένους, αλλά και στις συνειδητές επιλογές σας».

Ο Υπουργός επίσης σημείωσε ότι κυρίαρχος στόχος είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και του δημόσιου σχολείου και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «το ΙΚΥ έχει συμβάλει στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας».

Το λόγο έλαβε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, κα Μαρία Νικητάκη, η οποία ανέδειξε τη σημασία του έργου του ΙΚΥ που πλαισιώνεται από δύο διεθνή πρότυπα πιστοποίησης της ποιότητας λειτουργιών και διαδικασιών, το ISO 9001 και το EFQM. Το ΙΚΥ είναι από τους λίγους δημόσιους φορείς που κατέχουν αυτήν την πιστοποίηση για τις οποίες επιθεωρείται και πιστοποιείται σε ετήσια βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από έναν οργανισμό που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, επαναπροσδιορίζει τους στόχους του και έχει τάση για βελτίωση, χωρίς να επαναπαύεται στο ιστορικό του παρελθόν. Αυτές οι πιστοποιήσεις βοηθούν τον φορέα στη συνέχειά του και στο να μπορεί να είναι κοινωνός και συμμέτοχος στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα στη συνέχεια τόνισε ότι βασική αποστολή μας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής και ορθής κατανομής της χρηματοδότησης σε σχολεία, επαγγελματικά λύκεια, φορείς δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Ξεκινήσαμε το 2014 το πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με έναν προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και φέτος, το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εμπιστευτεί στο ΙΚΥ και δίνει στη χώρα μας περίπου 58 εκ. ευρώ. Μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε απορροφητικότητα περίπου στο 95% αυτού του ποσού, επιτυγχάνοντας σημαντικούς ποσοτικούς στόχους. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Role Models- Θετικά Πρότυπα, η οποία ξεκίνησε πριν δύο χρόνια από ένα απλό email της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για την υλοποίησή της, λάβαμε τα εύσημα από την Επιτροπή για τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα αυτής. Υπό τον συντονισμό της κ. Καραγιαννοπούλου, μέλος του ΔΣ, και βάσει μελέτης του ΙΕΠ, επελέγησαν σχολεία από συγκεκριμένες Περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης προκειμένου να μας δώσουν κάποιους απόφοιτους ως πρότυπα προς μίμηση με σκοπό να μειωθούν αυτά τα ποσοστά. Στόχος μας είναι αυτή η πρωτοβουλία να συνεχισθεί με το νέο Πρόγραμμα (2021-2027).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποτροφιών, κ. Λεωνίδας Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «από το 2000 έως το 2009 το ΙΚΥ έδινε 16 εκ. ευρώ για τις υποτροφίες και το 2019 φτάσαμε στα 29 εκ. ευρώ, χωρίς να αλλάξει κάτι στη Διεύθυνση όπου προΐσταμαι με αύξηση προσωπικού για παράδειγμα, αλλά με κοσμογονικές αλλαγές σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθούμε». Στη συνέχεια o κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στη σημασία των υποτροφιών που δίνονται μέσω κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. Βασικό σημείο της τοποθέτησης του κ. Παπαστεργίου ήταν και η εικόνα του ΙΚΥ στην κοινωνία, η οποία είναι ιδιαιτέρως θετική καθώς χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια και αντικειμενικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του δημόσιου απολογισμού έργου του αναφέρθηκαν και άλλες δράσεις του ΙΚΥ όπως:

  • Υποτροφίες ΙΚΥ/ΕΤΕ: Χορηγία 100 υποτροφιών σε συνεργασία με την ΕΤΕ για ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών με υποτροφία 2 χρόνων και άλλων 2 χρόνων απασχόλησης στην ΕΤΕ (Αθήνα-Θεσ/νίκη).
  • Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας Γερμανίας: Το πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε ομάδες νέων επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων.
  • Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε  Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του ΕΠΙΦ (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας): Απευθύνεται σε Έλληνες, εν δυνάμει υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου και υλοποιείται μέσω της ένταξης των επιλεγέντων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΕΠΙΦ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019 χορηγούνται πέντε (5) υποτροφίες.
  • Υποτροφίες Ξένων Υπηκόων – Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός: Απευθύνεται σε ξένους φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα και εξοικειώνονται με τον Ελληνικό πολιτισμό. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ενδεικτικές μελέτες του ΙΚΥ:

  • Συμβολή του ΙΚΥ στην ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Καθηγητής του ΜΙΘΕ και Αν. Μέλος του ΔΣ του ΙΚΥ κ. Αριστοτέλης Τύμπας.
  • Καταγραφή των Προγραμμάτων Υποτροφιών που χορηγούνται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ. Σημειώθηκε ότι η ενασχόληση των Επιστημονικών Υπευθύνων είναι χωρίς αμοιβή.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ ευχαρίστησε το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΚΥ, τα Μέλη του Δ.Σ. του ΙΚΥ, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΚΥ, κ. Φώτιο Κ. Αθανασόπουλο, τους τρεις Διευθυντές, κα Νικητάκη, κ. Παπαστεργίου, κα Ντρούτσα, τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους, που κράτησαν το ΙΚΥ όρθιο και το έβγαλαν ασπροπρόσωπο στις δύσκολες στιγμές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ «Σας διαβεβαιώνω, κ. Υπουργέ, πως τα προγράμματα που σας παρουσιάσαμε σήμερα, δεν θα είχαν υλοποιηθεί ποτέ, αν το ΙΚΥ δεν στηριζόταν στο ανθρώπινο δυναμικό του».

Μετάβαση στο περιεχόμενο