26-06-2023/ Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων για τη χορήγηση 3 υποτροφιών από το κληροδότημα «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»- ακαδ. έτος 2021-2022

16999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2021-2022, ανακοινώνεται -μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων- Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων σε εφαρμογή της από 28.03.2023 πράξης-απόφασης της Επιτροπής (Ημερομηνία Συνεδρίασης: 28.03.2023) όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο