27-03-2023/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

                                                  12010

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με διάκριση σε Επιλεγέντες και Επιλαχόντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.  Ο ανωτέρω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395, -306.

              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

  

 

                          Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

              Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                                                                                        

Μετάβαση στο περιεχόμενο