27/2/2024 Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας, Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ε.Π.Ι Φλωρεντίας

 

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (EUI) για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες, ακαδ. έτος 2024-2025

 

Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους/ιες διδάκτορες, ηλεκτρονικά στο EUI και εν συνεχεία ως αρχεία pdf στο Ι.Κ.Υ., με καταληκτική ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΜΣΞ46ΝΚΠΔ-6ΝΕ), αποφασίζει την ανάρτηση των πινάκων επιλεξιμότητας (πατήστε τον σύνδεσμο).

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο