29-09-2023 Ανακοίνωση Πίνακα Κατάταξης Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

20810

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με διάκριση σε Επιλεγέντες και Επιλαχόντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας, ακαδ. έτος 2023-2024. Ο ανωτέρω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395, -306.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο