«3/2/2021 Παράταση Υποβολής τελικών παραδοτέων /Διδακτορικές Υποτροφίες-2ος κύκλος

ap962

 

Το ΙΚΥ ενημερώνει τους υποτρόφους της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – 2ος Κύκλος» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020)» ότι, το  Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που η πανδημία έχει επιβάλει και τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, αποφάσισε (Συν. 3η/28-01-2021) να χορηγήσει παράταση για την υποβολή των τελικών παραδοτέων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση που έχουν υπογράψει, έως και τις 31-12-2022, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) καθώς η πράξη ολοκληρώνεται στις 31-12-2021.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο