30-06-2023 / Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων Προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας, ακαδ. έτους 2023-2024

17187

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας

για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στην Γαλλία

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων επί του από 20-06-2023 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 στην Γαλλία (Α.Δ.Α.: ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ), αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο