30-3-2022/ Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκλησης του ΙΚΥ.

30.3.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3093/14-3-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΚΥ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αιτούντες ότι, λόγω ανακύψαντος τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας του ΙΚΥ,  της με αρ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκλησης του ΙΚΥ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πράξης: «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας -Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»  παρατείνεται η  προθεσμία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.
Η νέα προθεσμία λήγει την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 17.00.

Αντίστοιχα, η προθεσμία για την  αποστολή των έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία της Υπηρεσίας (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, τ.κ. 14234, Ν. Ιωνία) λήγει στις 11 Απριλίου 2022.

           
                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                              Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                                    Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

LOGO.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο