30-4-2020 |Ανακοίνωση για τις Ενστάσεις Υποψήφιων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18

EKO30.4.png

Σε συνέχεια της από 11-11-2019 ανακοίνωσης του ΙΚΥ, αναφορικά με τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών /τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β κύκλος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με αντίκτυπο σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, έχει προβεί σε μια τελευταία προσπάθεια για τη δικαίωση των 414 ενιστάμενων υποψήφιων του Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών IKY/EKO-Β΄ κύκλος, απευθύνοντας σχετική επιστολή έγκρισης καταβολής των τροφείων στους προαναφερθέντες υποψήφιους προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.
Οι εν λόγω 414 υποψήφιοι είχαν υποβάλει ενστάσεις, οι οποίες είχαν γίνει καταρχάς αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΙΚΥ, αλλά δεν έχουν ακόμα καταβληθεί τα τροφεία τους, καθώς υπήρξε σαφής αρνητική υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, για τη μη αποδοχή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019 εγγράφου της.
Να επισημάνουμε ότι, από την Υπηρεσία διενεργήθηκε ο σχετικός επανέλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοί εκ των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλλει ένσταση:
α) για να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες «Μονογονεϊκή οικογένεια» ή/και «Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι» χωρίς να έχουν άλλες ελλείψεις στον αρχικό φάκελο υποβολής αίτησης, και
β) λόγω συμπληρωματικών δικαιολογητικών, που κρίθηκαν ως διευκρινιστικά των υπολοίπων εγγράφων, χωρίς να έχουν άλλες ελλείψεις στον αρχικό φάκελο υποβολής αίτησης, να έχουν όλοι λάβει την υποτροφία.

 

                                                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

                                                                                                                      Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

log2014-2020_iky.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο