31/1/2019| Κάλυψη κενών θέσεων ΙΚΥ/ΕΤΕ, ακαδ. έτος 2018-19

Σε συνέχεια της από 23/1/2019 ανάρτησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ/ΕΤΕ ακαδ. έτους 2018-19, το ΙΚΥ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την ΕΤΕ αποφάσισε την κάλυψη των δεκαπέντε (15) κενών θέσεων και τη μεταφορά τους στον Επιστημονικό Τομέα Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά στην Αθήνα.

Επισυνάπτεται ο συμπληρωματικός πίνακας επιλεγέντων μετά την  κάλυψη των κενών θέσεων.

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                          Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο