4-7-2019/ Ανακοίνωση προθεσμίας έναρξης υποτροφίας επιλεγέντων υποψηφίων, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες έναρξης της υποτροφίας/ΕΚΟ Β’κύκλος

Σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ (Συνεδρία 24η/2-7-2019), ενημερώνουμε τους 198 επιλεγέντες υποψήφιους του Προγράμματος ΕΚΟ (Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) Β’ κύκλου, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε μήνυμα της Υπηρεσίας («οδηγίες έναρξης της υποτροφίας»), που απεστάλη στο e-mail που αναφέρεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία έναρξης της υποτροφίας (υποβολή τραπεζικού λογαριασμού, ΙΒΑΝ, σύναψη σύμβασης κ.λπ.), ότι τίθεται προθεσμία αυστηρά έως τις 10 Ιουλίου 2019, να αποδεχτούν την υποτροφία προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξή της.
 
Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς άλλη ειδοποίηση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα, θα διαγραφούν από τον πίνακα επιλεγέντων  και οι θέσεις  θα καλυφθούν από αντίστοιχους υποψήφιους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
     
                          

                                                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          Κυριάκος Αθανασίου

                                                                                                                                                                                   Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο