4-7-2019/ Πίνακας επιλεξιμότητας αιτήσεων «Φ. Σαριγιάννη»

Αναρτήθηκε ο πίνακας επιλεξιμότητας του υποψηφίου που υπέβαλε αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό

                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                               Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                         Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο